E-mail:contact@prinncipal.ac | ติดต่อโทร: : +669 3 - 779 - 5777 | ประกาศ : Website กำลังปรังปรุง

Course สอน Ielts ที่เปิดล่าสุด

หลักสูตรสอน ielts โดยสถาบัน Prinncipal ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 คือ listening, speaking writing, และ reading ซึ่งจำเป็นสำหรับการสอบ ielts หลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สถาบันคิดค้นขึ้นมา เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับตั้งแต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ไปจนถึงมีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ต้องการเสริมทักษะที่ไม่มั่นใจในดียิ่งขึ้น รวมไปถึงหลักสูตรเตรียมความพร้อม Ielts เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้คะแนน ielts เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ทำไมถึงเลือก Prinncipal

Prinncipal เป็นสถานที่เรียน IELTS โดยเน้นการติวเพื่อสอบ IELTS ให้ได้เป็นหลักโดยเน้นวิธีการในการทำข้อสอบรวมทั้งติววิธีการสอบที่ถูกต้อง โดยเน้นให้ได้คะแนนของผู้เรียนได้ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป

เคล็ดลับต่างๆที่ให้กับผู้เรียนไปนั้น เป็นสิ่งที่ผู้สอนได้ค้นพบและเรียนรู้ในระหว่างที่สอบ IELTS รวมทั้งได้ติวเพื่อนๆ และน้องๆที่ได้มาสอบ IELTS จึงได้รู้ถึงจุดอ่อน และวิธีการที่จะพิชิตการสอบให้ได้

การสอนนั้นสอนโดยอาจารย์คนไทยซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการสอบ IELTS โดยได้คะแนนอย่างน้อย 8.0 และไปเรียนยังประเทศอังกฤษมาแล้ว รวมทั้งกลุ่มที่เรียนนั้นเป็นกลุ่มที่เล็กโดยมีผู้เรียน ไม่เกิน 9 คนและค่าเรียนที่ไม่สูง ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า การเรียนนั้นนอกจากจะมีความเข้าใจมากกว่าอาจารย์ต่างชาติแล้ว ยังมีความเป็นกันเองรวมทั้งสามารถขอคำแนะนำในการไปเรียนต่อยังประเทศอังกฤษกับอาจารย์ผู้สอนได้

นอกจากนั้นอาจารย์บางท่านที่สอนคืออาจารย์ที่เมื่อก่อนเคยสอบได้แค่ 6.0 แล้วพยายามต่อจนกระทั่งได้ 8.0 โดยท่านฝึกจนรู้ถึงวิธีการที่จะทำได้คะแนนสูงๆ ซึ่งท่านจะมี Trick ต่างๆที่ทำให้ได้ 8.0 มาสอนด้วย

กิจกรรม Prinncipal หลักสูตร Ielts

พิเศษสำหรับนักเรียนหลักสูตร ielts สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยจะต้องเป็นนักเรียนปัจจุบัน หรือจบไปแล้วไม่เกิน 4 เดือน

สนใจทดสอบ Pre-Test
หน้าสำหรับทดสอบ (Test Page)

Check Writting & Grammar

ตรวจ Writing ฟรี โดยอ.ชาวอังกฤษให้กับนักเรียนของเรา ภายในระยะเวลา เช่น Course IELTS ส่งงาน Writing ให้ตรวจได้ 1 เดือน และถ้าสอบไม่ผ่าน (เราก็ยินดีตรวจให้ และ Writing ขึ้นถึง 2 Band)

Time: 10:00 - 17:00 
Mon - Fri

Conversation Club

Walk-in เข้ามาเรียนได้ทันทีในวันและเวลาดังต่อไปนี้ Conversation Club โดย อาจารย์ Steve

วันอังคารและเสาร์
เวลา 16.30 - 17.30
วันพฤหัสบดี
เวลา 13.00 - 14.00

Promotion

Partner และมาตรฐานของ Prinncipal

สถาบันสอน IeltsPartner with Study abroad
Authorised IELTS Exam application centre for
2017 All Rights Reserved | by: