Courses สอน IELTS ที่เปิดล่าสุด

หลักสูตรสอน ielts โดยสถาบัน Prinncipal ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 คือ listening, speaking writing, และ reading ซึ่งจำเป็นสำหรับการสอบ ielts หลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สถาบันคิดค้นขึ้นมา เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับตั้งแต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ไปจนถึงมีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ต้องการเสริมทักษะที่ไม่มั่นใจในดียิ่งขึ้น รวมไปถึงหลักสูตรเตรียมความพร้อม Ielts เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้คะแนน ielts เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ทำไมถึงเลือก Prinncipal

Prinncipal เป็นสถานที่เรียน IELTS โดยเน้นการติวเพื่อสอบ IELTS ให้ได้เป็นหลักโดยเน้นวิธีการในการทำข้อสอบรวมทั้งติววิธีการสอบที่ถูกต้อง โดยเน้นให้ได้คะแนนของผู้เรียนได้ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป

เคล็ดลับต่างๆที่ให้กับผู้เรียนไปนั้น เป็นสิ่งที่ผู้สอนได้ค้นพบและเรียนรู้ในระหว่างที่สอบ IELTS รวมทั้งได้ติวเพื่อนๆ และน้องๆที่ได้มาสอบ IELTS จึงได้รู้ถึงจุดอ่อน และวิธีการที่จะพิชิตการสอบให้ได้

การสอนนั้นสอนโดยอาจารย์คนไทยซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการสอบ IELTS โดยได้คะแนนอย่างน้อย 8.0 และไปเรียนยังประเทศอังกฤษมาแล้ว รวมทั้งกลุ่มที่เรียนนั้นเป็นกลุ่มที่เล็กโดยมีผู้เรียน ไม่เกิน 9 คนและค่าเรียนที่ไม่สูง ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า การเรียนนั้นนอกจากจะมีความเข้าใจมากกว่าอาจารย์ต่างชาติแล้ว ยังมีความเป็นกันเองรวมทั้งสามารถขอคำแนะนำในการไปเรียนต่อยังประเทศอังกฤษกับอาจารย์ผู้สอนได้

นอกจากนั้นอาจารย์บางท่านที่สอนคืออาจารย์ที่เมื่อก่อนเคยสอบได้แค่ 6.0 แล้วพยายามต่อจนกระทั่งได้ 8.0 โดยท่านฝึกจนรู้ถึงวิธีการที่จะทำได้คะแนนสูงๆ ซึ่งท่านจะมี Trick ต่างๆที่ทำให้ได้ 8.0 มาสอนด้วย

กิจกรรม Prinncipal หลักสูตร Ielts พิเศษสำหรับนักเรียนหลักสูตร ielts สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยจะต้องเป็นนักเรียนปัจจุบัน หรือจบไปแล้วไม่เกิน 4 เดือน

Check Writting & Grammar ตรวจ Writing ฟรี โดยอ.ชาวอังกฤษให้กับนักเรียนของเรา ภายในระยะเวลา เช่น Course IELTS ส่งงาน Writing ให้ตรวจได้ 1 เดือน และถ้าสอบไม่ผ่าน (เราก็ยินดีตรวจให้ และ Writing ขึ้นถึง 2 Band)
Time: 10:00 – 17:00 Mon – Fri

Conversation Club Walk-in เข้ามาเรียนได้ทันทีในวันและเวลาดังต่อไปนี้ Conversation Club โดย อาจารย์ Steve วันอังคารและเสาร์ เวลา 16.30 – 17.30 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 14.00

ดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร

Dr. Prinn Sukriket

ปริญญาเอกบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเซาท์ ออสเตรเลีย ปริญญาตรี บัญชี-บริหาร จุฬาฯ เป็นประธานฝ่ายวิชาการ เป็นล่าม Asian games ตัวแทนนักเรียนมหาวิทยาลัยไทยในการประชุม Youth APEC

อาจารย์ ธนัญชัย มงคลพลา
Mr. Tananchai Mongkolpla

ปริญญาโท MBA จาก George Washington University ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MR. JOHN DAVID GEORGE HUGHES
MR. JOHN DAVID GEORGE HUGHES

อดีต Director ด้านการศึกษาและหลักสูตรของ ACL (สถาบันภาษาที่สอน IELTS ที่ดีที่สุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว) เคยเป็นผู้จัดการที่ IDP และเคยเป็นอาจารย์สอนที่ British Council และ IDP

อาจารย์ รจนารถ วรมนตรี
Mrs. Rojanard Waramontri

ปริญญาโทด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลจากมหาวิทยาลัยมหิดล จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านท่องเที่ยว และเป็นอาจารย์พิเศษสอนด้านการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และราชภัฏสวนสุนันทา