เกี่ยวกับ IELTS

IELTS คือ อะไร IELTS (International English Language Testing System) คือ การวัดระดับความ สามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยเป็นการทดสอบการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ผู้สอบจะได้รับผลการสอบโดยแยกคะแนนเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ และคะแนนรวม (หนึ่ง ถึง เก้า) ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

คะแนน IELTS สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรได้บ้าง

ข้อสอบ IELTS จะมี 2 ลักษณะ คือ General Training Module และ Academic Module ซึ่งการสอบทั้ง สองลักษณะนี้จะนำไปใช้ในจุดประสงค์ที่แตกต่างกันโดย General Training Module จะเหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการนำผลสอบ ไปรับการฝึกอบรมในต่างประเทศ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับปริญญาหรือสำหรับบุคคลที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐานไปยัง ประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือ แคนาดา ส่วนการสอบแบบ Academic Module จะเหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการนำผลสอบ ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับปริญญา เช่น ในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา หมายเหตุ หากไม่แน่ใจว่าต้องสอบ Moduleใดกรุณาตรวจสอบสถาบันที่จะนำผลไปยื่น

การสอบ IELTS สามารถสอบได้ทุกเดือนหรือไม่และผลสอบสามารถเก็บใช้ได้นานเพียงใด

ท่านสามารถทำการสอบ IELTS ได้ทุกสัปดาห์ (ใน 1 เดือน จะจัดสอบ 4 ครั้ง สามครั้งในวันเสาร์ และ หนึ่งครั้งในวันพฤหัส) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบ (กรุณาตรวจสอบตารางการสอบด้านล่างของ The British Council และ IDP) และสามารถสอบครั้งต่อไปได้ทันทีโดยไม่ต้องเว้นระยะหลังจากการสอบครั้งล่าสุด และผลการสอบสามารถใช้ได้เป็นเวลา สองปีนับจากวันสอบ

หากผู้สอบเข้าสอบสาย หรือ ขาดสอบ จะต้องดำเนินการอย่างไร

หากท่านมาสอบสาย ท่านจะไม่ได้อนุญาตให้เข้าห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆเนื่องจากจะเป็นการรบกวนสมาธิผู้สอบท่านอื่น ๆ ส่วนในกรณีที่ท่านขาดสอบ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบใหม่ นอกจากท่านมีเหตุผลที่สมควร โดยท่านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกบริการการสอบทราบให้เร็วที่สุด (ภายในวันจันทร์ถัดมา) และต้องแสดงหลักฐานชี้แจงเหตุผลในการขาดสอบของท่านต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการการสอบ เช่น ใบรับรองแพทย์ ซึ่งหากท่านได้รับอนุญาตให้เลื่อนการสอบไปในการสอบถัดไป ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเลื่อนสอบ 800 บาท (ค่าธรรมเนียม ณ เดือนมิถุนายน 2552)ในทุกกรณี

หากผู้สมัครสอบ IELTS ต้องการเลื่อนสอบ หรือ ยกเลิกการสอบหลังจากชำระเงินค่าสมัครสอบ สามารถทำได้หรือไม่

การเลื่อนหรือการยกเลิกการสอบทำได้โดยต้องดำเนินเรื่อง ก่อนวันสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ผู้สอบสามารถเลื่อนสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยเลื่อนไปยังสัปดาห์ถัดไปที่จะมีการจัดสอบ หลังจากที่เลื่อน โดยผู้สอบจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ และชำระค่าธรรมเนียม 800 บาท สำหรับการเลื่อนสอบ และ 1,400 บาท สำหรับการยกเลิกการสอบ อย่างไรก็ตามทาง The British Council ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะ ไม่ดำเนินการเลื่อนสอบหรือยกเลิกการสอบ

มีข้อจำกัดด้านอายุในการสมัครสอบ IELTS หรือไม่

การสอบ IELTS ไม่เหมาะกับผู้สอบซึ่งอายุต่ำกว่า 16 ปี หากอายุต่ำกว่า 16 ปีและประสงค์ที่จะสอบจะต้องแสดงเอกสารการยินยอมจากผู้ปกครอง

IELTSจัดสอบที่ไหน และเมื่อไร

IELTS จัดสอบที่ The British Council และ IDP (สำหรับผู้ไปศึกษาต่อ ต้องสมัคร Module Academics)

British Counci

ตารางสอบ IELTS ที่ British Council ปี 2019

ค่าสมัครสอบ
1. สมัครด้วยตัวเองที่บริติช เคานซิล 6 สาขา สาขาสยามสแควร์ สาขาปิ่นเกล้า สาขาลาดพร้าว สาขาแจ้งวัฒนะ สาขาศรีนครินทร์ สาขาเชียงใหม่ ค่าสมัครสอบ 6,500 บาท
2. สมัครด้วยตนเองที่พันธมิตร ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 60 แห่ง ค่าสมัครสอบ 7,020 บาท
3. สมัครสอบออนไลน์ ค่าสมัครสอบ 6,685 บาท ลิงค์สำหรับสมัครสอบ https://www.britishcouncil.or.th/exam/ielts/dates-fees-locations
4. ค่าสมัครสอบ IELTS For UKVI 9,860 บาท ลิงค์สำหรับสมัครสอบ https://www.britishcouncil.or.th/exam/ielts-uk-visa-immigration
สถานที่สอบ
กรุงเทพฯ โรงแรมแลนด์มาร์ค ชั้น 7 รถไฟฟ้า BTS สถานีนานา *สำหรับรอบสอบวันพฤหัสบดีจะดำเนินการสอบที่ชั้น 9 ของโรงแรมแลนด์มาร์ค เชียงใหม่ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.britishcouncil.org/th/thailand-exams-ielts.htm
ผลสอบ IELTS สามารถใช้กับมหาวิทยาลัยในอเมริกาได้ด้วย Click ที่นี่เพื่อดูมหาวิทยาลัย

IDP

ตารางสอบ IELTS ที่ IDP ปี 2019

ค่าสมัครสอบ
1. สมัครสอบออนไลน์ ค่าสมัครสอบ 6,685 บาท ลิงค์สำหรับสมัครสอบ http://www.ielts.idp.co.th/what_is_ielts.aspx
2. ค่าสมัครสอบ IELTS For UKVI 9,860 บาท ลิงค์สำหรับสมัครสอบ http://www.ielts.idp.co.th/ukvi.aspx
สถานที่สอบ
โรงแรมมณเฑียร สีลม
หลักฐานการสมัคร
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง?
2. รูปถ่าย ไปถ่ายที่สถานที่สอบในวันที่สอบ
*กรอกใบสมัครด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter)
ข้อมูลจาก คู่มือการศึกษาต่อต่างประเทศ ของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, British Council และ IELTSTHAI.COM (Prinncipal)
ลักษณะการสอบ
There are four modules all candidates take the same Listening and Speaking modules. There is a choice of Reading and Writing modules according to whether a candidate is taking the Academic or General Training version of the Test: