IELTS Write & Speak (30 ชม.) สอนโดยอ. Nath เรียนวันธรรมดา

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร Writing และ Speaking คู่กัน สอนโดย สอนโดยอ. Nath ผู้มีความรู้ในเรื่องการสอบ IELTS ในระดับผู้มีความเชี่ยวชาญชั้นสูง
เป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถทางด้านการเขียนและพูด เพื่อใช้ในการสอบ IELTS เพื่อให้ได้คะแนนในระดับสูง
ที่เรานำ Write & Speak มารวมกัน เพราะ 2 Skill นี้ ใช้หลักการในการวางแผนเหมือนกัน เช่นการคิดหัวข้อ ของ Writing Task 2 และ Speaking Part 2 ซึ่งเป็นสิ่งและส่วนที่นักเรียนไทย เสียคะแนนมากที่สุด
นอกจากนี้ ผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีการเขียนให้ถูกต้องและตรวจสอบงานของตัวเองได้ หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนได้เพิ่มความสามารถในการใช้ศัพท์ให้มีความหลากหลาย การใช้ Grammar ให้ถูกต้อง ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยทั้งในการสอบ Writing และ Speaking นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับการประเมินผลและให้คำปรึกษาจากอ.ที่สอนเป็นรายบุคคล และแนะนำวิธีการที่จะขจัดจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็ง และเพิ่มคะแนนให้ได้สูงขึ้น
สามารถนำไปใช้ในการสอบได้จริง และได้คะแนนที่เพิ่มขึ้น
Class นี้จำกัดนักเรียนไม่เกิน 9 คน

หมายเหตุ
เฉพาะCourse นี้การเรียนจะ Dynamic ตามนักเรียนในห้อง และมี Interaction กับผู้เรียนสูงมาก เพราะฉะนั้นจะไม่มีการอัด VDO และไม่มี VDO ดู

วันเสาร์อาทิตย์

เรียนทั้งเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.30 – 12.30 น.

Course ถัดไปเปิด

ความแตกต่างระหว่าง Course Write & Speak และ Intensive Writing
Course Write & Speak เหมาะกับคนที่มีปัญหาในส่วนเขียนเป็นหลักครับ(มีพูดนิดหน่อยครับประมาณ 30%) จะเป็น Course เสริมครับ คือเป็นนักเรียนที่เรียน Course IELTS Bridge จบแล้วหรือกำลังเรียน IELTS Exam Preparation ก็เรียนได้ครับ Course นี้จะสอนเน้น Template เป็นหลักครับ ถ้าต้องการ Writing 6.0 เรียน Course นี้จะตรงที่สุดครับ

ค่าเล่าเรียน

ค่าเรียนและเอกสารคนละ 11,800 บาท

ราคาค่าเรียนของเรารวมค่าเอกสารแล้ว

(ชำระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 2.3% ต่อยอด)
**พร้อมรับสิทธิในการใช้ Lab ที่สถาบันฟรี เป็นเวลาสี่เดือน