IELTS Intensive Writing 24 ชม. (สอน IELTS Writing การเขียน Task 1 และ Task 2)

เน้นการสอน Writing โดยเน้นการเขียน เพื่อทำข้อสอบ IELTS ในส่วน Writing ของ Task 1 และ Task 2 รวมทั้งจะสอนทำ Reference สำหรับทำวิทยานิพนธ์ในคาบสุดท้าย เรียน 24 ชม. แบบคุ้มสุดๆ เพราะรวมการตรวจงานเขียนที่เป็นการบ้านให้นอกเวลาเรียน ถ้าเป็นที่อื่นจะตรวจงานเขียนในเวลาเรียน
Course เรียนเฉพาะวันอาทิตย์เวลา 13.30 – 16.30 (ครั้งละ 3 ชม) (มีงาน Writing ทำที่บ้านเป็นการบ้านและตรวจให้นอกเวลาเรียน)
มีนักเรียนที่ได้ Writing Band 7.0 มาแล้ว มากกว่า 60 คน ที่ผ่านมา 80 % สอบได้ Writing Band 6.0 ขึ้น
Class นี้จำกัดนักเรียนไม่เกิน 9 คน

วันธรรมดา

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์เวลา 13.30 – 16.30 (ครั้งละ 3 ชม)
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อ ถ้าจัดกลุ่มมาได้ 3 คนทางเราจะเปิดให้ได้ทันที

ความแตกต่างระหว่าง Course Write & Speak และ Intensive Writing

Course Intensive Writing เหมาะกับคนที่ของเก่าสอบได้ Writing 5.5 – 6.0 หรือคนที่เรียน Course IELTS Exam Preparation จบแล้วครับ
Course นี้สอนเน้นพัฒนาการเขียนแบบธรรมชาติ (คือถ้าไม่เก่ง มาเรียน จะงงมากขึ้นครับ)
Course Write & Speak เหมาะกับคนที่มีปัญหาในส่วนเขียนเป็นหลักครับ(มีพูดนิดหน่อยครับประมาณ 30%) จะเป็น Course เสริมครับ คือเป็นนักเรียนที่เรียน Course IELTS Bridge จบแล้วหรือกำลังเรียน IELTS Exam Preparation ก็เรียนได้ครับ Course นี้จะสอนเน้น Template เป็นหลักครับ ถ้าต้องการ Writing 6.0 เรียน Course นี้จะตรงที่สุดครับ

ค่าเล่าเรียน

ค่าเรียนและเอกสาร ท่านละ 9,800 บาท