ประวัติผู้สอน อาจารย์ของเราจบปริญญาโท และเอกจากมหาวิทยาลัยระดับ Top ของโลก มีประสบการณ์ทั้งการสอน และตัวอาจารย์เองก็สอบได้คะแนนที่สูง เรามีการวัดผลความพึงพอใจจากนักเรียนตลอดเวลา โดยได้รับความพอใจในระดับสูงมาก ซึ่งหากมีปัญหา สามารถติดต่อ อ.ปริญญ์ได้โดยตรง เพื่อแก้ปัญหานั้นๆ

ดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร

Dr. Prinn Sukriket

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอกบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเซาท์ ออสเตรเลีย, ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งลีดส์, ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาสารสนเทศทางการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาทางด้าน HR และ IT ให้กับ PPTV
 • ผู้จัดการ การแก้ไขปัญหาและหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าองค์กร บริษัท Amadeus Asia (Regional Headquarter)
 • เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท Accenture
 • อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนในหลายด้าน การประยุกต์ใช้ระบบ IT ในองค์กร, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์(CRM), การจัดการการวัดผลในองค์กร(KPI), การจัดการความรู้ในองค์กร(KM)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ธนัญชัย มงคลพลา

Mr. Tananchai Mongkolpla

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท MBA จาก George Washington University
 • ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์สอน IELTS, GED, IGCSE, SAT ที่โรงเรียนกวดวิชา Prinncipal
 • นักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสินทรัพย์ บริษัท BOUTIQE ASSET MANAGEMENT
 • นักวิเคาระห์ บริษัท WARNER CONSTRUCTION CONSULTANTS
 • เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท THAI ROLLING SHUTTERS
 • เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิเคราะห์แผนกแผนงาน ธุรกิจ บริษัท เอสซีจีเคมิคอลส์ จำกัด

อาจารย์ รจนารถ วรมนตรี

Mrs. Rojanard Waramontri

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโทด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลจากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านท่องเที่ยว

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการสายการบินแห่งชาติออสเตรเลีย (Qantas Airways) ในส่วนงานบริการ ประจำประเทศไทย
 • อาจารย์พิเศษสอนด้านการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และราชภัฏสวนสุนันทา

MR. JOHN DAVID GEORGE HUGHES (อังกฤษ)

MR. JOHN DAVID GEORGE HUGHES

ประวัติการทำงานในแวดวงการศึกษา

 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย St.John
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ British Council
 • ผู้จัดการIDP Education Australia และอดีตหัวหน้าผู้สอบ IELTs ประเทศไทย
 • ผู้อำนวยการ การสอนภาษาอังกฤษ aclEnglish (Thailand)

MR. KALAFYA BROWN (อเมริกัน)

MR. KALAFYA BROWN

ประวัติการศึกษา

 • จบ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ทางด้าน Cognitive Science (ด้านการทำงานของสมอง)

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์สอนที่ Kaplan ทั้งที่อเมริกาและไทย
 • อาจารย์ประจำ Solano Community College, California, 2002
 • ได้รางวัลเรียนดีจากรัฐบาลอเมริกา National Merit Scholarship Award Winner, 1992.